top of page

Privacy verklaring

Onderneming: Boksend Ontwikkelen

Eigenaar: Jan Keizer 02 december 1977 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.boksendontwikkelen.nl  Telefoon 06-28126700

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Boksend Ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Hulpvraag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken betreft de hulpvraag. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         U te kunnen bellen, SMS-sen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1.      Gevraagde gegevens voor het opmaken van (facturen en daarmee naam en adresgegevens) worden minimaal 7 jaar bewaard volgens wetgeving van de fiscus.

2.      Bij het gebruikmaken van een contactformulier op de website zullen u gegevens in de mailbox terechtkomen. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om desbetreffende hulpvraag te beantwoorden.

3.      Gevraagde of in kaart gebrachte gegevens voor het beantwoorden van de hulpvraag worden uiteraard strikt persoonlijk bewaard. Uiteraard kan de cliënt te allen tijde vragen of zijn gegevens worden verwijderd.

Delen met derden

Boksend Ontwikkelen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze inschrijving of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boksendontwikkelen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boksend Ontwikkelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boksend Ontwikkelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen aan info@boksendontwikkelen.nl

bottom of page