top of page
Bosbessen Voedsel Feit Facebook Post.png

BOKSEND OPVOEDEN

Wat is Boksend Opvoeden

​Boksend Opvoeden helpt kinderen en jongeren sterker en weerbaarder te worden door boksen te gebruiken als mentale, fysieke en emotionele weerbaarheidsmethodiek.

 

Het biedt een veilige omgeving met professionele begeleiding en heldere regels, die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

 

Het kan worden ingezet als laagdrempelige therapie voor lichaam en geest, om fitter en mentaal weerbaarder te worden. De deelnemer werkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn, leert gedrag te reguleren en werkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

 

De filosofie is dat door het boksen de jongeren de kracht van het eigen lichaam leren ervaren onder begeleiding van de coach, dit kan zowel individueel als in een groep.

 

​​De werkvormen

Boksend Opvoeden kent naast elementen voor een goede lichaamsbeleving (gronden, ademen, focus, zelfreflectie) verschillende bokslessen, leskaarten en boksspellen die samen het vergroten van de weerbaarheid van de deelnemer realiseren.

Deelnemers

Boksend Opvoeden kan ingezet worden bij vele uiteenlopende opvoedings- en gedragsvraagstukken in uiteenlopende contexten. Denk hierbij aan het onderwijs, de buurt, de zorg en de (boks)club zelf.

 

Traject

Een Boksend Opvoeden-traject bestaat uit een intake, 5 trainingen en een eindevaluatie waarin besproken wordt of het programma voor de deelnemer een vervolg krijgt of dat de gewenste doelen behaald zijn naar aanleiding van de hulpvraag.

Wat kunnen hulpvragen zijn?

  • Pestgedrag op school: Een leerling wordt gepest en heeft moeite om voor zichzelf op te komen en zelfvertrouwen op te bouwen.

  • Agressieregulatie: Een tiener heeft last van woede-uitbarstingen en zoekt naar manieren om zijn agressie te leren beheersen.

  • Sociaal isolement: Een jongere voelt zich buitengesloten en heeft moeite met het aangaan van sociale contacten.

  • Angst en faalangst: Een kind heeft veel last van angst en faalangst, wat zijn prestaties op school beïnvloedt.

  • Rouwverwerking: Een jongere heeft een dierbare verloren en heeft moeite om zijn emoties te uiten en te verwerken.

  • ADHD: Een kind met ADHD zoekt naar manieren om zijn energie op een positieve manier te kanaliseren en zijn focus te verbeteren.

  • Zelfbeeld: Een tiener heeft een laag zelfbeeld en zoekt naar manieren om zelfvertrouwen op te bouwen en positiever over zichzelf te denken.

  • Concentratieproblemen: Een kind heeft moeite met concentratie op school en wil leren hoe het zijn aandacht beter kan vasthouden.

  • Versterken van discipline en doorzettingsvermogen: Een jongere heeft moeite om doelen te stellen en door te zetten, en zoekt naar manieren om discipline en doorzettingsvermogen te ontwikkelen.

Kosten
De kosten van het traject bedragen € 390,00

IK WIL ME HIERVOOR GRAAG OPGEVEN!

IK WIL EERST GRAAG NOG WAT MEER INFORMATIE.

IMG_8116_edited.jpg
bottom of page